Side by Side

details of two engravings of Bernaert van Orley

At the core of Hendrick Hondius’s 1610 Pictorum aliquot celebrium praecipuae Germaniae inferioris effigies, 22 of the 68 artist portraits, are re-engraved copies of portraits from the series Pictorum aliquot celebrium Germaniae inferioris effigies published in Antwerp by the widow of Hieronymus Cock, Volcxken Dierckx, in 1572. 

Hubert van Eyck
Jan van Eyck
Jan van Eyck
Hieronymus Bosch
Hieronymus Bosch
Rogier van der Weyden
Rogier van der Weyden
Dirck Bouts
Dirck Bouts
 Bernaert van Orley
Bernaert van Orley
Jan Gossaert (Mabuse)
Jan Gossaert (Mabuse)
 Joachim Patinir
Joachim Patinir
Quentin Matsys
Quentin Matsys
Lucas van Leyden
Lucas van Leyden
Jan van Amstel
Joos van Cleve
Mathys Cock
Henri met de Bles
Jan Vermeyen
Pieter Coecke van Aelst
Jan van Scorel
Lambert Lombard
Pieter Bruegel
Willem Key
Lucas Gassel
Frans Floris